Subsidiebegeleiding bij innovatie | Contacteer ons voor een gesprek |

Heb je een innovatief idee? Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen? Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?

De belangrijkste subsidies voor innovatie in Vlaanderen komen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De Innovatiecentra vormen een lokale frontoffice voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Onze ervaren innovatieadviseurs beoordelen of je project in aanmerking komt voor subsidie. In dat geval begeleiden ze je subsidieaanvraag van a tot z. Ze ondersteunen je bij het opstellen van de aanvraag en bij de eindrapportering. Ook tijdens de uitvoering van het project zelf blijven ze een klankbord.

Wil je met je bedrijf een innovatie realiseren? Of ben je een start-up ondernemer die een nieuw bedrijf opstart rond een innovatief concept? Contacteer het Innovatiecentrum in je regio rechtstreeks. Of vul dit webformulier in zodat wij contact kunnen opnemen met jou.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft, aanvullend op de bekende kmo-portefeuille, een specifiek subsidieprogramma voor kmo’s die willen innoveren en/of groeien.

We vatten hieronder kort de mogelijkheden samen van de kmo-haalbaarheidsstudie, het kmo-innovatieproject en de kmo-groeisubsidie. Maar uiteraard komen ook grotere bedrijven in aanmerking voor innovatiesteun. Daartoe zijn de subsidie-instrumenten Sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten op elk moment doorheen het jaar bruikbaar. Ook R&D intensieve kmo's kunnen gebruiken maken van het instrument O&O-bedrijfsproject, nuttig als ze nieuwe kennis genereren of een ontwikkeling beogen die het budget van het kmo-innovatieproject overstijgt.   

Kmo-haalbaarheidsstudie:

Definitie: Een studie van beperkte omvang die tot doel heeft na te gaan of en op welke wijze een innovatie het best kan gerealiseerd worden.
Duur: Maximum 12 maanden
Begroting: Minimum € 10.000
Steun: 50% van de aanvaarde kosten met een maximum steun van € 25.000
Verhoging subsidieniveau tot maximum € 50.000 bij relevante en substantiële externe kennisinbreng (min. 25% van de kosten) vanuit onderzoeksinstellingen, kenniscentra, onafhankelijke bedrijven,...
Aantal: Maximum 2 kmo-haalbaarheidsstudies per kalenderjaar

Meer info over de kmo-haalbaarheidsstudie vind je hier.

Kmo-innovatieproject:

Definitie: Project gericht op de concrete realisatie van een innovatie. Vernieuwend voor het bedrijf en met impact op de bedrijfsactiviteiten.
Duur: Maximum 24 maanden
Begroting: Minimum € 50.000
Steun: Subsidie van 35% (45% voor kleine ondernemingen) van de aanvaarde kosten met een maximum steun van € 250.000, te verhogen met 10% in geval van een substantiële samenwerking tussen onafhankelijke bedrijven of internationaal (elk bedrijf < 70% aandeel in de kosten).
Aantal: Maximum 2 kmo-innovatieprojecten per kalenderjaar

Meer info over het kmo-innovatieproject vind je hier.

Kmo-groeisubsidie:

Definitie: Project gericht op het realiseren van een groeisprong door het inkopen van advies en/of het aanwerven van een strategische medewerker.
Duur: Maximum 12 maanden
Begroting: Minimum € 20.000
Steun: Subsidie van 50% van de aanvaarde kosten met een maximum steun van € 25.000
Aantal: Maximum 1 kmo-groeisubsidie voor aanwerving en 1 kmo-groeisubsidie voor inkopen van advies per kalenderjaar

Meer info over de kmo-groeisubsidie vind je hier.

Sprint-project:

Definitie: Project gericht op de concrete realisatie van een innovatie. Vernieuwend voor het bedrijf en met impact op de bedrijfsactiviteiten.
Duur: Maximum 24 maanden
Begroting: Minimum € 50.000 projectkost
Steun: Subsidie van 25% van de aanvaarde kosten met een maximum steun van € 250.000, te verhogen met 10% in geval van een substantiële samenwerking tussen onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 kmo of internationaal (elk bedrijf < 70% aandeel in de kosten).
Aantal: Maximum 1 Sprint-project per kalenderjaar

Meer info over het Sprint-project vind je hier.

O&O-bedrijfsproject:

Definitie: Onderzoeks- en ontwikkelingsproject met het oog op de realisatie van een economisch relevant innovatiedoel. Het onderzoek moet vernieuwend zijn binnen het domein waarop het betrekking heeft.
Duur: Maximum 24 maanden (bij uitzondering tot 36 maanden met tussentijdse evaluatie na 24 maanden)
Begroting: Minimum € 100.000
Steun: Subsidie van 25% van de aanvaarde kosten voor ontwikkelingsactiviteiten en 50% voor onderzoek, met een maximum steun van € 3.000.000, te verhogen met 10% in geval van een substantiële samenwerking tussen onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 kmo of internationaal (elk bedrijf < 70% aandeel in de kosten). Een middelgroot bedrijf krijgt 10% extra steun, een klein bedrijf 20%.
Aantal: Geen beperking

Meer info over het O&O-bedrijfsproject vind je hier.

Een totaal overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden vind je in de subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube