Heb jij een plan als jouw wereld overstroomt?

Doemscenario’s als drijvende kracht om tot nieuwe inzichten te komen. Scenario denken als krachtige inspiratiebron om je te wapenen tegen het onvoorspelbare. De zwarte zwaan aan de voordeur. Doomsday Vault is geen metafoor maar een bestaande plaats op aarde waar alle zaden bewaard worden om een wereldwijde ramp te overleven. Wat is jouw doomsday Vault?

Doomsday Vault: wereldzadenbank Noorwegen

De wereldzadenbank in Noorwegen is een opslagruimte van plantenzaden van vrijwel alle gewassen ter wereld, die de zaden beschermt tegen rampen. Mocht er zich een ramp voordoen dan kunnen de zaden uit de kluis gehaald worden om zo bijvoorbeeld de landbouw terug op te starten.

https://www.croptrust.org/what-we-do/svalbard-global-seed-vault/

Maar wat als jouw wereld overstroomt?

Hier al eens over nagedacht? Scenariodenken zorgt ervoor dat we leren omgaan met "wat als" vragen en zo buiten onze vastgeroeste patronen te denken. Het is geen toekomstvoorspelling maar een instrument om op een strategische manier met veranderingen in de toekomst om te gaan.

"The greatest value of scenarios is that they create a culture where you could ask anyone a question, and the answer would need to be contextual. Scenarios have the power to engage and open the minds of decision makers so that they pay attention to novel, less comfortable, and weaker signals of change and prepare for discontinuity and surprise."  (Shell).

Meer weten over Scenario Planning en de link tussen de toekomst en strategie? Klik hier.

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube