Individuele begeleiding bij uw innovatieproject

Geef richting aan je ideeën

De vijf Innovatiecentra in Vlaanderen vormen ieder een lokaal aanspreekpunt voor bedrijven rond innovatie. We bieden individuele ondersteuning bij jouw innovatieproject. Dat doen we in de eerste plaats door je te begeleiden naar geld voor innovaties en naar de juiste kennis en partners. Daarnaast bieden we verschillende diensten en adviezen, die je helpen om je innovatief idee uit te werken tot een succesvol product, steeds praktisch en op maat van de KMO. Dit alles vind je ook verwoord in onze missie.

Richting geld

Bij geld voor innovatie denken we in de eerste plaats aan subsidies. In Vlaanderen komen die van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De Innovatiecentra vormen een frontoffice voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Wij helpen je met het uitwerken van een subsidiedossier. Meer uitleg over de verschillende innovatiesubsidies en de voorwaarden daarbij vind je hier. Maar financiering gebeurt niet alleen met subsidies. Je kunt ook een lening aangaan of –in sommige gevallen- kiezen voor risicokapitaal. We helpen je hiermee graag op weg. Lees meer

Richting kennis

Je hebt partners nodig. En Vlaanderen heeft heel wat te bieden! Het Vlaams Innovatienetwerk (VIN) omvat meer dan 1000 hooggeschoolde medewerkers verdeeld over ruim 200 kennisinstellingen, waaronder universiteiten en hogescholen. Tot je dienst. De Innovatiecentra navigeren binnen dit netwerk en  helpen je met het vinden van de juiste partners voor jouw project. Lees meer

En meer...

Innoveren is één ding. Er nadien geld mee verdienen is iets anders. Wij helpen je om je innovatie te kaderen. Zelf spreken we graag van integrale innovatie. Hoe goed is jouw idee eigenlijk? Durf je het al aan de toets van onze Blikopener te onderwerpen? En heb je het al beschermd? Want je wil niet dat een ander met de vruchten van jouw inspanning gaat lopen. Wij kunnen je vertellen welke mogelijkheden je hebt op het gebied van Intellectuele Eigendom. En hoe zit het met je Business Model? Dit ontwikkel je best parallel aan je eigenlijke innovatie. Maar denk ook aan je toekomstige klant. Wat wil die precies? Hoe kun je daarop inspelen? Wij gebruiken onder andere Customer Journey Mapping om dit te ontdekken. Kijk ook naar je eigen organisatie. Is die klaar om te innoveren? Zijn de noodzakelijke ingrediënten aanwezig? Onze Innovatieaudit verschaft meer inzicht. De Strat-i-box helpt je om je eigen innovatiestrategie uit te werken.

Of heb je nog geen idee? Laat ons dan eens een Creativiteitsessie organiseren!

Confidentialiteit

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube