Disclaimer

Het Innovatiecentrum en de betrokken Innovatieadviseurs doen al het mogelijke om een kwaliteitsvolle en competente begeleiding van innovaties bij bedrijven te voorzien. Het Innovatiecentrum is echter niet verantwoordelijk voor het slagen van de innovatie. Alle ideeën en aanpassingen, alle stappen in het innovatietraject, inclusief de indiening van een aanvraagdossier tot het bekomen van een subsidie of aanvullende financiering vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube