Beheer MIP 3.0 officieel toegewezen aan i-Cleantech Vlaanderen VZW

Nadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, is deze week het beheer van dit programma formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van het MIP programma - Milieu en Energietechnologie InnovatiePlatform - bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bijdragen aan de transitie naar duurzaam energie-, materialen- en waterbeheer. Het programma loopt voor een periode van vier jaar. De eerste deadline voor de indiening van nieuwe MIP projecten is 15 november 2013.

Een brede groep van actoren zal samen met i-Cleantech Vlaanderen vzw (iCTV) een consortium vormen voor het beheer van het MIP 3.0 programma, tegemoetkomend aan de open oproep die het IWT had gelanceerd in het voorjaar van 2013. Het consortium kwam tot stand door een (unieke) samenwerking van alle Vlaamse Kennisinstellingen (zowel de universiteiten als de relevante hogescholen), strategische onderzoekscentra (VITO en IMEC), collectieve onderzoeksinstellingen (Centexbel, WTCB, Sirris, OCW), de lichte structuren SIM en FISCH én de sectororganisatie FEBEM. Voorzitter van iCTV, Peter Tom Jones: "MIP zal onze samenleving meer vertrouwd maken met schone technologie. Dat zal i-Cleantech mee helpen waarmaken. Met Mip zal i-Cleantech processen van schone en zuivere technologieën stimuleren, en er een draagvlak voor creëren bij overheden, bedrijven, kennisinstellingen, en gezinnen. Het Vlaamse cleantechlandschap erkent i-Cleantech als een geschikte, neutrale partner om het beheer van MIP 3.0 professioneel te organiseren."

Klik hier voor het volledig persbericht

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube