Bilzers bedrijf ontwikkelt nieuw klimatiseringstoestel

 €250.000 innovatiesteun voor ABN- The Air Management Group

Plug & play cleanroomtoestel voor ideale klimaat

Het Bilzerse bedrijf ABN-The Air Management Group ontvangt €250.000 innovatiesubsidie voor de ontwikkeling van een makkelijk exporteerbaar klimatiseringstoestel. Met dit toestel kan een gewone ruimte snel en efficiënt worden omgebouwd tot een cleanroom, een ruimte waarbinnen een bijzonder klimaat heerst en die daardoor zeer geschikt is voor het uitvoeren van bv medische tests of het bewaren van bepaalde producten.

ABN-The Air Management Group uit Bilzen is actief op het vlak van verwarming, koeling, energie en cleanroom. Het bedrijf heeft de voorbije jaren een unieke marktpositie verworven door steeds in te spelen op nieuwe trends en deze aan te passen aan de behoefte van de klant.  Zopas ontwikkelde de afdeling cleanroom technology een plug&play cleanroomtoestel waarmee de klimatologische omstandigheden van een ruimte snel en efficiënt tot op cleanroomniveau kunnen worden gebracht. Het toestel is makkelijk exporteerbaar en is interessant voor klanten voor wie een conventionele cleanroom financieel niet haalbaar is.  Voor de ontwikkeling van dit toestel ontvangt ABN €250.000 innovatiesteun van het IWT, het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

Jo Nelissen, afgevaardigd bestuurder ABN: “We zijn natuurlijk heel blij met deze innovatie steun aangezien we hiermee diepgaandere kennis kunnen verwerven dat ons bedrijf de mogelijkheden biedt om onze positie van innovator te versterken. ABN plant voor dit product in eerste fase een personeelstoename van 5 medewerkers , en op koers kan dit aantal stijgen tot 15 in de eerste 2 jaar.

Voor de indiening van dit subsidiedossier liet ABN zich begeleiden door Innovatiecentrum Limburg. Jo Nelissen van ABN:De inbreng van Innovatiecentrum Limburg was  echt nodig om tot dit resultaat te komen .Innovatieadviseur Marc Sevenants hielp ons om niet alleen te focussen op de technologische uitdaging, maar om ook rekening te houden met het businessplan rond dit nieuwe product. Innoveren levert pas een meerwaarde op voor je bedrijf als je dat nieuwe product ook kan valoriseren.”

Auteur: Joke Vanhaeren

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube