Food Factories of the Future

Vlaamse Voedingsindustrie ondergaat F3-transformatie naar Food Factories of the Future

Het project F³ - Food Factory of the Future, concretiseert het onderdeel 'innovatie via geavanceerde technologieën, machines en processen' van het door Fevia Vlaanderen opgestelde Witboek van de Voedingsindustrie. Het project focust op 3 van de 7 transformaties zoals eerder aangebracht door Agoria in haar Strategisch kader voor de maakindustrie. F³ beoogt daadwerkelijke adopties van 'World Class Production' (o.a. opkomende procestechnologieën ter verbetering van de kwaliteit en houdbaarheid), ‘Smart Production’ (o.a. automatisatie) en 'Digitalisation' (o.a. geïntegreerde IT oplossingen) bij voedingsbedrijven.

Wat kan het project betekenen voor bedrijven?

World Class Production technologieën implementeren die inspelen op kwaliteit en houdbaarheid zullen er voor zorgen dat export makkelijker wordt voor de ondernemer en de kwaliteit van de resulterende producten nog meer benadrukt kan worden. Het verlengen van de houdbaarheid biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de export van minder lang houdbare en koelverse producten.

Smart Production kan een antwoord bieden op het personeelstekort, de vraag naar stijgende productiviteit om loonkostenstijgingen te neutraliseren en de grotere complexiteit in productie als gevolg van onder meer grotere prijsvolatiliteit in grondstoffen, kortere product levenscycli en verruiming van het productenaanbod. De nieuwe systemen realiseren een hogere productiviteit, flexibiliteit, productkwaliteit, veiligheid, comfort, gezondheid en traceerbaarheid. Door de gebruiksvriendelijke optimalisering van repetitieve handelingen en processen in de productie, kwaliteitscontrole, verpakking en verscheping kan Smart Production het voor de ondernemer rendabeler maken om in Vlaanderen te produceren.

Digitalisatie is reeds een enorme driver geweest voor productiviteitstijgingen in de industrie en heeft nog veel potentieel, zeker in de voedingsindustrie. De grootste winsten liggen vooral op grond van integratie.

Verder zijn zowel World Class Production, Smart Production en Digital Factory een hefboom voor toegevoegde waarde. Er liggen opportuniteiten voor zowel de voedingssector als de technologische industrie. Voor de enen biedt het kansen voor product-, proces- en bedrijfsmanagementvernieuwing, voor de andere betekent het marktverruiming en mogelijkheden tot verbetering/verdere ontwikkeling van technologie. Alle gekozen sleuteltechnologieën verhogen de toegevoegde waarde van tussen- en/of eindproducten en verbeteren hierdoor de concurrentiepositie van de Vlaamse voedingsindustrie.

Klankbordgroep

Om de vinger aan de pols te houden bij wat leeft bij voedings- en technologiebedrijven zal een Klankbordgroep samengesteld worden. De Klankbordgroep zal ook input geven aan de activiteiten die ontwikkeld worden binnen het F3-project en deze mee concretiseren. Daarnaast wordt dit orgaan opgericht met als doel netwerking te stimuleren tussen voedingsbedrijven en technologie-aanbieders.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

Flanders’ FOOD en Agoria ondersteunen de voedingsindustrie en de technologische industrie tijdens hun technologische transformatie naar de Fabriek van de Toekomst door: sensibiliseren, sectoroverschrijdende brainstorms, technologiescans, verkennende experimenten, haalbaarheid en financiële analysen, strategische transformatieplannen en partner matching. Met al deze acties overbruggen we met dit project de kloof tussen de huidige situatie en de Fabriek van de Toekomst voor zowel individuele bedrijven als waardeketens.

Het project zal ondermeer in 60 bedrijven technologiescans uitvoeren, voor 50 bedrijven experimenten uitvoeren en technologisch advies verlenen en voor 20 bedrijven transformatieplannen opstellen waarbij het de doelstelling is om 10 bedrijven tijdens of kort na afloop van dit project daadwerkelijk te transformeren tot fabrieken van de toekomst binnen de voedingsindustrie. Deze succesverhalen zullen inspirerend werken voor de verdere transformatie van de sector.

Meer Info: Stefan Coghe, Coördinator van het F³ project, Stefan.Coghe@flandersfood.com

Auteur: Stefan Coghe

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube