Hoe kies je voor de juiste innovatiefinanciering?

Innovaties horen inkomsten te genereren die de innovatie bekostigen.  Alleen zijn die inkomsten er meestal niet op het moment dat de innovatie bekostigd moet worden.


Innovatiefinanciering is dan ook een lappendeken aan mogelijkheden.  Welke kanalen je wel of niet wil gebruiken hangt af van verschillende factoren.  Enkele tips om hiermee om te gaan:

 • Bepaal hoeveel financiering je op welk moment in de ontwikkeling nodig hebt.  Er bestaan namelijk verschillende financieringskanalen afhankelijk van de grootte van de som en het falingsrisico van de innovatie.  Afhankelijk van jouw noden kan een winwin-lening, een banklening, of een risicokapitaalinvestering de oplossing bieden.
 • Denk na over de consequenties van jouw financiering.  Sommige financieringsmogelijkheden vereisen enkel een interest of risicopremie, zoals bij bankleningen het geval is.  Anderen komen ook met bijhorende overwaking van hun gebruik via een aandeelhouderschap of mensen die meewerken in jouw bedrijf.  De vraag is hier niet of je dit wil, de vraag is hoeveel controle je van jouw firma wil opgeven om je idee te realiseren.  De keerzijde is ook dat je hulp krijgt van die investeringsmaatschappijen.  De tijd dat ze enkel investeerden om dan op hun return te wachten ligt ver achter ons.  De juiste actieve participaties zijn vaak de hoeksteen van een succesvolle innovatie.
 • Overweeg de overheid als geldschieter.  Zowel via waarborgregelingen en zogenaamde matching loans (bvb. Starteo), als via overheidsgefinancierde investeringsfondsen (PMV) worden heel wat mogelijkheden aangeboden aan startende en groeiende ondernemingen.
 • Vergeet zeker de innovatiesubsidies en steunmaatregelen niet.  Omdat ze meestal worden goedgekeurd door onafhankelijke instanties en experten, worden ze vaak gezien als een keurmerk van jouw innovatie.  Andere investeerders nemen dit zeker mee in hun evaluaties.  Sinds vorig jaar is de reikwijdte van de IWT innovatiesubsidies een stuk verruimd naar andere onderwerpen toe.
 • Bedenk dat bij de meeste financieringsvormen een onderhandeling komt kijken waarbij je jouw eigen belang idee in acht moet nemen.

Auteur: Bert Reekmans

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube