Ingrid Lieten garandeert ook in de toekomst innovatiesteun kmo's

Op initiatief van minister van Innovatie Ingrid Lieten is vrijdag 31 januari 2014 het ontwerpdecreet wetenschap en innovatie goedgekeurd op de Vlaamse regering. De provinciale innovatiecentra worden na 12 jaar erkend als basisinstellingen. Dit is een belangrijke stap die Ingrid Lieten zet in haar kmo-beleid. Er wordt ook een antwoord geboden op de groeiende vraag naar langetermijnonderzoek in belangrijke industrietakken zoals de chemische industrie.

Ingrid Lieten legt de financiering van de innovatiecentra vast bij decreet. Door hun nabijheid en laagdrempeligheid, spelen innovatiecentra een cruciale rol in het  aanzetten van bedrijven om te innoveren. Iedereen kan er terecht voor advies en begeleiding. Bedrijven worden geholpen in het opzetten van innovatieve ideeën en/of het aanvragen van innovatiesteun bij onder meer het innovatie agentschap (IWT). Hun nabijheid is vooral belangrijk voor kmo’s, die de voorbije jaren hun weg naar de steuninstrumenten voor innovatie aanzienlijk beter vinden. Dat blijkt uit de cijfers van het agentschap, waar aanvragen door kmo’s de voorbije twee jaar met 20 procent is toegenomen. Om hun verdere werking te garanderen, krijgen de innovatiecentra na jarenlange projectmatige steun, voortaan structurele steun.

Langetermijnonderzoek

Vanuit de industrie en bedrijven kwam de vraag om langetermijnonderzoek mogelijk te maken in strategische sectoren zoals de chemische industrie. Daarom creëert het nieuwe decreet bijkomende mogelijkheid voor de industrie om basisonderzoek te voeren. Zo is de chemische sector, een van onze belangrijkste industrietakken, vragende partij om meer langetermijnonderzoek te voeren. Daar werken ze aan het zoeken naar oplossingen voor het grondstoffenprobleem van de chemische sector, zoals de afname van petroleumvoorraden. De chemische industrie wil bijvoorbeeld onderzoeken of en hoe we CO2 kunnen hergebruiken. CO2 dat vandaag als afval door bestaande industrieën wordt geproduceerd, zou de grondstof voor de nieuwe industrieën kunnen zijn. Wat onze regio minder afhankelijk zou maken van grondstoffen uit het Midden-Oosten en de VS.

Gendergelijkheid en cultuur van wetenschap

Alle instellingen van het innovatielandschap zullen voortaan de regel van 1/3 vertegenwoordiging van het andere geslacht in de bestuursorganen, moeten nakomen. De meeste van onze universiteiten voerden op initiatief van Ingrid Lieten deze regel al in. Nu wordt het ook opgenomen in het decreet.

Kmo-beleid

"We zetten opnieuw een stap vooruit in ons kmo-beleid door de innovatiecentra te erkennen. Zij staan immers van het ganse innovatielandschap, het dichtst bij de kmo's. Ze krijgen meer zekerheid en kunnen zich focussen op hun taak om meer kmo's te laten innoveren", zegt Ingrid Lieten.

Minister Ingrid Lieten zette de voorbije jaren een specifiek beleid op om de competitiviteit bij kmo’s te vergroten door meer kmo’s aan te zetten om te innoveren. Ze verhoogde de maximumsteun voor kmo’s van 60 procent tot 80 procent. Door de samenwerkingsverbanden van de afgelopen jaren zoals de proeftuinen voor de zorgsector, de bouwsector en de elektrische mobiliteit, krijgen meer kmo’s de kans om samen te werken aan intensieve onderzoeksprojecten met grote bedrijven.

Met het project ‘Ikinnoveer.be’ zet ze samen met de werkgeversorganisaties in om meer bewustzijn te creëren over innovatie bij 10.000 bedrijven. Ook in kader van ‘Ikinnoveer.be’, geven de innovatiecentra op initiatief van Ingrid Lieten opleidingen aan minstens 400 bedrijven.

“Er is een grote openheid ontstaan in het innovatielandschap. Het agentschap voor innovatie bereikt nieuwe doelgroepen van kmo’s die voorheen niet hun weg naar de instrumenten vonden. Innovatie is niet voor de elite, maar voor ieder bedrijf groot, en zeker ook klein. De innovatiecentra dragen die boodschap uit”, besluit Ingrid Lieten.

Bron: Ingrid Lieten

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube