Ingrid Lieten timmert aan weg voor geneeskunde op maat

Minister van Innovatie Ingrid Lieten krijgt de steun van de Vlaamse regering om een nieuw onderzoeksprogramma op te richten dat een aanzet is tot innovatieve en meer gepersonaliseerde geneeskunde. Daarmee wordt vanuit het innovatiebeleid gewerkt om uit de impasse te komen die zich momenteel voordoet: “We weten alsmaar meer over hoe ons lichaam werkt en hoe we ziekten kunnen voorkomen en genezen. Maar die wetenschappelijke kennis wordt de laatste tien jaar minder en minder vertaald naar behandelingen voor patiënten. Hoog tijd dat die kennis ons effectief gaat helpen een gezonder bestaan te leiden”, licht Ingrid Lieten toe.

"Het eerste doel is voorkomen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de inzichten die we opbouwen kunnen leiden tot een sterker preventief beleid? Maar ook genezen is aan vernieuwing toe. De huidige geneesmiddelen werken gemiddeld slechts bij de helft van de mensen die ze nemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder pillen moeten nemen? Dat de pillen die we nemen ook effectief bij ons werken, en dat zonder nevenwerkingen?", vertelt Ingrid Lieten over haar motivatie voor dit initiatief dat de naam onderzoeksprogramma Transformationele Geneeskunde kreeg.

"Onze biomedische onderzoekers komen aan een versneld tempo tot doorbraken in onderzoek naar longaandoeningen, kanker, hersenziekten als dementie, hart- en vaatziekten enzoverder. Om die vooruitgang ook te laten doorstromen naar onze samenleving en haar gezondheid, moeten we gaan kijken hoe die kennis wordt omgezet in de praktijk.

Alvorens een nieuwe behandeling op de markt komt, moet het een aantal klinische testen doorstaan. Dat proces van klinische testen is zestig jaar geleden ingevoerd. Het is lang een succesvol systeem geweest, maar gezien de inzichten vandaag veel geavanceerder zijn, zijn ook die testen aan innovatie toe. Momenteel strandt veel vooruitstrevend onderzoek door de starheid van het huidige testproces. De testen worden alsmaar strenger omdat de maatschappij steeds hogere eisen aan efficiëntie en veiligheid van geneesmiddelen stelt. Die strengheid is terecht en willen we bewaren, maar dat is niet voldoende om een betere gezondheidszorg te bekomen.

Uitvindingen zoals biomerkers - biologische stoffen die ons vertellen of je vatbaar bent voor een bepaalde ziekte, en of je reageert op een behandeling – kunnen ons mee helpen bouwen, enerzijds aan preventieve geneeskunde, anderzijds aan meer effectieve en efficiënte behandelingen. Dat begint met biomerkers in te zetten in het proces van testen zodat er beter en sneller bijgestuurd kan worden. Biomerkers passen in het verhaal van geneeskunde op maat, waar we naartoe evolueren. Eén middel vinden dat alle mensen even goed kan helpen, is bijna onmogelijk. We evolueren naar een geneeskunde die verschillende behandelingen ontwikkelt voor eenzelfde ziekte. De ene groep mensen reageert wel goed op een middel, een andere groep met dezelfde aandoening reageert er niet op of heeft last van bijwerkingen, dus moet op een andere manier geholpen worden."

Ingrid Lieten zal voor eind juni via IWT, agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, een oproep lanceren om onderzoekers, bedrijven en ziekenhuizen samen projecten te laten indienen om nieuwe geneesmiddelen en nieuwe therapieën te ontwikkelen, zo veel mogelijk gebruik makende van de nieuwe mogelijkheden, zoals biomerkers en een geavanceerde aanpak om de testen op te zetten. De oproep is voor consortia, waarin minstens één bedrijf en één kennisinstelling moet zitten. De selectie van projecten zal gebeuren door IWT op basis van een advies van een panel van internationale experten. "Centraal in de selectiecriteria staat het belang voor de maatschappij en de patiënt. De geselecteerde projecten moeten fundamenteel kunnen bijdragen aan een innovatieve geneeskunde die meer mensen op een betere manier kunnen helpen."

"Er is wereldwijd een brede consensus dat er iets moet gebeuren, maar dat verhaal vormgeven, bevindt zich overal nog in een beginfase. Met dit onderzoeksprogramma kunnen we als Vlaanderen internationaal baanbrekend werk leveren, en bijgevolg nieuwe bedrijvigheid en duurzame tewerkstelling aantrekken", besluit Ingrid Lieten.

"Bovendien zal succesvolle implementatie van dit onderzoeksprogramma Transformationele Geneeskunde resulteren in een betere en betaalbare gezondheidszorg, binnen het kader van de internationale kwaliteitsdimensies, zoals Flanders’Care voorop stelt: effectiviteit, efficiëntie, veiligheid, toegankelijkheid, patiënt gestuurd, continu en tijdigheid", besluit Ingrid Lieten.

Persinfo: Lot Wildemeersch, woordvoerster Ingrid Lieten - 0477 81 01 76 - lot.wildemeersch@vlaanderen.be - www.ingridlieten.be

Auteur: Lot Wildemeersch

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube