Innovatiecentra versnellen innovatie bij de Vlaams kmo

Innovatieacties zorgen voor verbetering bedrijfsresultaat bij 74% van de bedrijven

De provinciale Innovatiecentra bieden Vlaamse kmo's  ondersteuning bij hun innovatieprocessen. Door hen te begeleiden bij hun subsidieaanvragen, door hen in contact te brengen met de juiste partners en door individueel advies op maat. In opdracht van het IWT heeft de Nederlandse Technopolis Groep onderzoek gedaan naar de impact van de dienstverlening van de Innovatiecentra bij de Vlaamse bedrijven.

De vragenlijst is verstuurd naar 1449 Vlaamse bedrijven –klanten van de Innovatiecentra. 478 bedrijven hebben de enquête ingevuld (33,9%). De 'typische' respondent telt 7 werknemers (de mediaan). Ruim 82% van deze respondenten waren kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers), wat een weerspiegeling is van de doelgroep.

Bedrijven zijn door de ondersteuning van de Innovatiecentra vooral beter op de hoogte van de mogelijkheden om externe financiering voor innovatie te verwerven en beter in staat om hun innovatietrajecten te structureren.

74% van de bedrijven verwacht verbetering van het bedrijfsresultaat dankzij de ondernomen innovatieacties als gevolg van de ondersteuning door de Innovatiecentra.

Ongeveer 60% van de bedrijven geeft aan ook daadwerkelijk meer middelen en personeel te hebben vrijgemaakt en een vergelijkbaar deel geeft aan nu meer belang aan innovatie te hechten.

De ondersteuning van de Innovatiecentra versnelt en ondersteunt de innovatieprocessen. 84% van de bedrijven geeft aan dat de innovatie zonder ondersteuning niet, slechts gedeeltelijk of pas op een later tijdstip zou zijn doorgegaan. 13% geeft aan dat de innovatie helemaal niet zou zijn doorgegaan.

24% van de bedrijven gaf aan nu al een marktrijpe innovatie (proces, product en/of dienst) te hebben ontwikkeld als gevolg van de ondersteuning door de Innovatiecentra. Daarnaast gaf nog eens ruim de helft van de bedrijven aan dat de ondersteuning binnen een tijdsbestek van twee jaar zal leiden tot concrete nieuwe producten, processen en/of diensten.

U kan de volledige enquête opvragen bij:
Peter Goeman
Tel: 09 267 40 71
GSM: 0484 94 79 10
E-mail: peter.goeman@innovatiecentrum.be

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube