Internet of Things

Een van de technologische hypes van het moment is ongetwijfeld het “Internet of Things” (IoT of IOT).  Hiermee wordt een wereld beschreven waar alle machines en devices met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen. Dit concept biedt ongekende mogelijkheden voor, maar ook noodzaak aan innovatie.


We hebben allemaal wel eens gehoord van doorgedreven voorbeelden van wat IOT zou kunnen betekenen voor ons. We lopen door de supermarkt langs het zuivel en krijgen plots een berichtje op onze smartphone van onze frigo thuis met de suggestie om melk te kopen omdat die bijna op is.  Hoewel dit scenario momenteel technisch uitvoerbaar is, zijn deze extreme voorbeelden een karikatuur van wat er eigenlijk met IOT beoogd wordt. 

Het verbinden van verschillende machines, apparaten en devices levert nu al grote voordelen op. Zo kunnen we al jaren raadplegen waar ons pakje zich momenteel bevindt als we het met een koerierdienst hebben verzonden. De achterliggende technologie waarmee de koerierdienst die informatie capteert en online ter beschikking stelt, is een vroeg voorbeeld van IOT.  Deze soort van IOT toepassingen zullen in de nabije toekomst doorbreken binnen volgende context:

Communicatie: het IOT communiceert allerhande informatie tussen mensen en apparaten om ervoor te zorgen dat ze op het gepaste moment bij de juiste mensen terecht komt. Dit is sterk te overwegen in situaties waar dit nu handmatig of niet volcontinu kan opgevolgd wordt. Vitale functies van een patiënt kunnen zo via sensoren rechtstreeks naar de verpleegsters en dokters worden gestuurd, al dan niet met een automatische analyse en melding wanneer alarmniveaus bereikt zijn. Gekoelde transportcontainers worden nu al gelinkt via IOT-technologie om hun locatie en koelingscondities op te volgen.

Controle en automatisatie: Via IOT kan ook een tweewegsverkeer van informatie opgezet worden.  Telemetriegegevens van dure auto’s worden momenteel al automatisch doorgegeven aan de fabrikant zodat die kan nagaan wanneer een volgend onderhoud best wordt ingepland. In omgekeerde richting kan ook automatisch een nieuwe update van de motormanagementsoftware worden geïnstalleerd. 

Kostenbesparing: Een belangrijke driver voor IOT oplossingen is de mogelijkheid om bepaalde activiteiten veel goedkoper uit te voeren, of om preventief kosten te besparen. Als een liftenproducent zijn liften in een gebouw kan monitoren en weet hoeveel ze gebruikt werden, kan er veel nauwkeuriger bepaald worden wanneer een onderhoud ingepland moet worden. Bij grondige analyse van data van een groot aantal liften in verschillende omstandigheden kan er zelfs geoptimaliseerd worden naar preventieve maintenance, wat een grote kostenbesparing oplevert in onderhoud en vermeden downtime van de liften.

De IOT trend zal in de nabije toekomst meer en meer een belangrijke factor zijn bij je investeringen in machines of ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dit gaat echter veel verder dan een technologische verbetering. De échte innovatie van het IOT kan pas volwaardig benut worden als hier ook een doorgedreven aandacht aan het achterliggende business model en andere flankerende technologieën wordt besteedt. Zo levert IOT vaak massa’s data op, die enkel via big data technieken ten volle kunnen benut worden. Ook is er een sterke focus en aandacht nodig op privacy en security rond deze data.

Automatisch doorgeven van data om zo tot betere beslissingen te komen, kan grote voordelen opleveren, maar ook veel aandacht en omdenken van uw bedrijf vergen. IOT in een gevorderde vorm laat ook apparaten met andere apparaten praten om zo in real time gegevens uit te wisselen die nu nog een (menselijke) tussenstap vergen. Hier stellen velen zich vragen over de controle over deze interne communicaties en de risico’s op fouten die dit in zich houdt. Dit is meestal een angstreflex, maar verdient wel aandacht. 

Het is daarom cruciaal om goed na te gaan welke communicaties je eigenlijk wil. Hier overstijgen de mogelijkheden ons bevattings- en aanpassingsvermogen met enkele grootteordes. De beslissing om voor IOT-oplossingen te kiezen zijn complex en diepgaand. Daarenboven zal je concurrent momenteel ook IoT oplossingen overwegen. Dit maakt dat IoT een groot potentieel biedt om jouw producten te onderscheiden van die van de concurrent, maar tevens zet dit een belangrijke druk op elke keuze die je hierin maakt.

Auteur: Bert Reekmans

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube