IWT-steun aan KMO’s blijft groeien!

In 2013 klopten een recordaantal KMO's aan bij IWT

De inspanningen van het Innovatiecentrum en het IWT om meer KMO’s aan te zetten tot innovatie renderen. In 2013 klopten een recordaantal KMO’s aan bij IWT.

Uit de nieuwe cijfers van het Agentschap voor Innovatie (IWT) blijkt dat KMO’s het afgelopen jaar meer zijn gaan innoveren.  Het agentschap kreeg vorig jaar 10 procent meer kmo-projectaanvragen binnen dan het jaar voordien. Ten op zichte van 2011 gaat het zelfs over 20 procent meer. Ook wat directe bedrijfsteun betreft, is er een positieve evolutie vast te stellen: In 2013 kregen KMO’s 41 procent van de directe bedrijfssteun van IWT, ten op zichte van 35 procent in 2011, en 37 procent in 2012. Vlaanderen blijft verder inzetten op innovatie, daarom wordt het KMO budget in 2014 opgetrokken met 2 miljoen € tot 30 miljoen €.

Staat de ontwikkeling van een innovatief project op je programma? Dan informeren we je graag over de financiële en fiscale steunmaatregelen voor innovatie op Funding@Work op 25 februari. Een praktische, hands-on rondleiding in de wereld van de innovatiesubsidies.

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube