Kan ik het concept van mijn website beschermen?

Stel je lanceert een website die snel succesvol is. Dit kan een webshop zijn, een community-website (bv. Facebook, Twoo) of een eerder informatieve website (bv. buienradar). Dan is de vraag ‘Kan ik het concept van mijn website beschermen?’ natuurlijk zeer terecht.

Tijdens één van onze protection@lunch-sessies gaf advocaat Alexis Hallemans een antwoord op deze vraag. In dit artikel vat hij het antwoord nog eens samen:

Het algemene principe in ons rechtsstelsel blijft dat kopiëren in principe mag. Dit is één van de verworvenheden van de Franse Revolutie. Het is eigen aan onze vrije markteconomie dat er een vrijheid van kopiëren moet bestaan.

Er bestaan echter uitzonderingen op deze vrijheid van kopiëren. Denken we maar aan het wettelijk verbod te kopiëren wanneer men beschikt over een intellectueel eigendomsrecht (auteursrechten, merkenrechten, octrooien, …), het beschermen tegen misleidende of verwarringstichtende marktpraktijken en het stelen van bedrijfsgeheimen. Naast deze wettelijke uitzonderingen is het ook mogelijk contractueel het concept van je website te beschermen.

Laten we even dieper ingaan op deze verschillende beperkingen op de vrijheid van kopie:

 • Het auteursrecht beschermt alle originele vormen op je website. Dit is al heel wat, maar dit betekent ook dat een concept of een idee, dat op zich geen vorm heeft maar eerder abstract is, niet beschermd is door het auteursrecht. Zo is bv. het concept van de Groupon website niet beschermd, maar zullen de foto’s, de teksten, de lay-out, etc. van de website wel door het auteursrecht beschermd worden. Het gevolg hiervan is dat men die elementen niet mag kopiëren zonder toestemming van de auteur.
 • Daarnaast kunnen namen, logo’s, beelden, etc. ook als merken worden neergelegd. Wanneer dat het geval is, mogen deze merken evenmin zonder toestemming van de merkhouder worden gekopieerd.
 • Maar ook als men geen auteur of merkhouder is, kan men optreden tegen een concurrent die je website kopieert en zo de consument in verwarring brengt of misleidt. Een consument kan zo  immers denken dat het om jouw website gaat. Hierbij zal het echter niet verboden zijn het concept op zich te kopiëren maar wel de voorstellingswijze ervan op de website. Een concurrent zal dus het concept kunnen kopiëren, maar zal het op de markt moeten brengen op een manier waardoor de gemiddelde consument niet wordt misleid of verward.

Gezien deze wettelijke bescherming zich dus niet uitstrekt tot de bescherming van een concept, een idee of een business model, raden wij aan zo’n bescherming via een contract na te streven. Dit kan bijvoorbeeld door in de algemene voorwaarden op je website te voorzien dat het verboden is je website te kopiëren en er een plicht tot geheimhouding is. Tot zover de theorie, in de praktijk blijkt dit bijzonder moeilijk. Ten eerste moeten de algemene voorwaarden gekend zijn door de bezoeker van de website en ten tweede ook aanvaard worden. De enkele vermelding van een link “algemene voorwaarden” onderaan een website, is dus op zich niet steeds voldoende. Een optie hier kan zijn dat men elke bezoeker vraagt een hokje aan te vinken waarin hij zich expliciet akkoord verklaart met de algemene voorwaarden. Dit is uiteraard een drempel die men inbouwt in de website die haaks staat op het gebruiksgemak.

Daarom kiezen sommige websites voor een tussenoplossing. Deze bestaat er in de website op te splitsen in een publiek gedeelte en een gedeelte met gevoelige informatie. Via het publieke gedeelte kan de bezoeker zich informeren en wanneer hij meer wil weten of klant wil worden moet hij zich eerst expliciet akkoord verklaren met beschermende contractuele clausules.

Als conclusie geldt dus dat het concept van een website, een idee of een business model op zich niet wettelijk beschermd zijn tegen copy-cats. De lay-out, vormen, merken, de algemene voorstellingswijze, foto’s, tekeningen, etc. van de website kunnen wel beschermd worden. Deze bescherming kan dan het best aangevuld worden met een feitelijke bescherming door te vermijden gevoelige informatie en know how publiek vrij te geven en met een contractuele bescherming (geheimhoudingsplicht en kopijverbod) t.a.v. de personen die wel toegang hebben tot deze informatie. Zo wordt het risico dat een concurrent een website concept, een business model of een idee zomaar kopieert en met je goodwill gaat lopen, toch ernstig ingeperkt.

Auteur: Advocaat Alexis Hallemans, CMS DeBacker

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube