Kennis is macht. Maar kennissen is machtiger

Bedrijven in contact brengen met de juiste partners. Het is core business voor de Innovatiecentra. Maar wat betekent dat nu concreet in cijfers?

In de periode van 2011 tot nu hebben we ongeveer 3000 contacten gerealiseerd. Steeds om die bedrijven verder op weg te helpen met hun innovatieprojecten. De input van de partnerorganisatie bestond uit kennis: technisch wetenschappelijke kennis, soms eerder commercieel of rond export en internationalisatie.

In 16% van de gevallen ging dat over contacten tussen bedrijven onderling. Daaronder rekenen we ook commerciële dienstverleners, zoals octrooigemachtigden, advocaten en consultants. 23% van alle doorverwijzingen ging naar universiteiten en hogescholen. 32% van de doorverwijzingen was naar andere kennisinstellingen in het Vlaams Innovatienetwerk (VIN). Bedrijven werden in 10% van de gevallen naar het Agentschap Ondernemen doorverwezen en 8% ging naar een organisatie actief rond intellectueel eigendom (DIE en BBIE).

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube