Lancering oproep Innovatiemandaten oktober 2014-2015

Innovatiemandaten richten zich op postdoctorale onderzoekers die een onderzoeksproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.

De eerste oproep voor 2015 is opengesteld, met uiterste indiendatum op maandag 2 maart 2015 om 12 uur.

Het doel van de innovatiemandaten is om strategisch basisonderzoek uit te voeren met het oog op een transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nieuw op te richten spin-off bedrijf. Er zijn dan ook 2 types innovatiemandaten: de spin-off mandaten, en de mandaten in samenwerking met een bestaand bedrijf, die volledig analoog zijn aan Baekeland-mandaten (maar voor postdocs). Ook hier geldt dat het bedrijf aanvrager kan zijn van het project, instaat voor cofinanciering en rechten kan krijgen op de onderzoeksresultaten. Ook hier geldt dat samenwerking met k(m)o’s aangemoedigd wordt met hogere steunpercentages. In uitzonderlijke gevallen kan dit bedrijfsproject voorafgegaan worden door een voortraject (Fase 1) van maximaal 12 maanden, namelijk voor die projecten waar men nog te ver afstaat van mogelijke toepassingen, en de mogelijke toepasbaarheid in een bedrijfscontext eerst moet onderzocht worden.

Meer informatie is te vinden in de handleiding Innovatiemandaten. Tevens zijn templates beschikbaar voor de opmaak van een projectaanvraag, verschillend per type innovatiemandaat. Ook hier geldt dat de begroting dient opgemaakt te worden aan de hand van de Excel-template die hiervoor ter beschikking staat. Voor de innovatiemandaten die onmiddellijk starten met Fase 2 dient tevens een bedrijfsinformatiefiche opgemaakt te worden.

Potentiële indieners kunnen voor een verkennend gesprek langskomen op het IWT. Zo een bespreking neemt ongeveer 1 uur in beslag. Hiervoor zijn IWT-adviseurs beschikbaar op maandag 19 januari 2015 en donderdag 5 februari 2015 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Een verkennend gesprek kan, via een webformulier op de IWT-website, uiterlijk tot 12 januari 2015 worden aangevraagd voor de gespreksdag op 19 januari 2015 en tot 29 januari 2015 voor de gespreksdag op 5 februari 2015. Hier kan u ook een korte samenvatting van het projectvoorstel en uw belangrijkste vragen (max. 1A4) vermelden. Het exacte tijdstip en de zaallocatie krijgt u later.

Voor meer informatie kan u een e-mail sturen.

Auteur: IWT

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube