Lancering TBM-oproep 2014-2015

De oproep voor projectaanvragen 2014-2015 in het kader van het TBM-programma (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit) is geopend. Er is een globaal budget van ca. 6,8 miljoen euro beschikbaar voor subsidieverlening aan nieuwe projecten.

De uiterste datum voor indiening van projectvoorstellen is woensdag 18 februari 2015 om 12 uur ‘s middags.

De kenmerken van het TBM-programma worden in de TBM-handleiding beschreven. Verder is er een template voor de opmaak van een projectaanvraag beschikbaar.
Er werd een belangrijke wijziging in de programmamodaliteiten doorgevoerd. Vanaf oproep 2014-2015 dienen projectaanvragers een begeleidingscommissie te installeren voor hun TBM-project. De begeleidingscommissie dient samengesteld te worden uit partijen die betrokken zijn in het verdere utilisatietraject (regulerende overheden, patiëntenverenigingen, …). Door dergelijke actoren reeds actief te betrekken van bij de projectgenese, kan de projectaanpak en het verdere utilisatietraject geoptimaliseerd worden om de kansen op een effectieve en brede benutting van de resultaten in de klinische praktijk te maximaliseren. Meer informatie kan u terugvinden in de TBM-handleiding op de IWT-website. Projectaanvragen dienen in het kader van het TBM-programma elektronisch ingediend te worden.

Voor meer informatie neemt u het best contact op met tbm@iwt.be.

Auteur: IWT

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube