Moving Minds | Call for research ideas 2016

Hogeschool UCLL zoekt ideeën of noden in jouw bedrijf of organisatie die de nodige onderzoekspower kunnen gebruiken. Heb jij een voorstel dat onze regio kan versterken? Of zie je kansen om de samenleving op een positieve manier te beïnvloeden? Dan is dit een opportuniteit die je met beide handen moet grijpen.

Iedereen kan de komende maand meedenken in het 'Moving Minds - Call for Research Ideas 2016'- project. Voor het eerst geeft een Vlaamse hogeschool jou de unieke kans om mee te bepalen welke onderzoeksprojecten prioritaire aandacht verdienen. Tot 20 april kan je je noden en ideeën aanbrengen via deze webpagina.

Wie mag er meedoen?

Iedereen kan– binnen bepaalde krijtlijnen - projecten naar voor schuiven die een meerwaarde betekenen voor deze drie focusgebieden: duurzaam ondernemen, intelligente zorg en uitdagend onderwijs. Dat wil zeggen: medewerkers, bedrijfsleiders en vrijwilligers van bedrijven, organisaties, scholen, zorginstellingen, … Ook UCLL-studenten kunnen vanuit hun eigen ervaring ideeën naar voren dragen.

Welke ideeën en projecten?

 • We zoeken voornamelijk kortlopende (1 jaar) onderzoeksprojecten, op te starten vanaf academiejaar 2016-2017.
 • De focus ligt op regionale versterking binnen Limburg en Vlaams-Brabant.
 • Individuele noden en uitdagingen kunnen weerhouden worden als studieproject, op voorwaarde dat de aangereikte oplossing universeel bruikbaar is en ook anderen ten goede komt. 

Lees meer...

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube