Nationale wedstrijd .be Creative

.be Creative is een nationale wedstrijd die de ondernemersgeest en creativiteit bij jongeren wil aanwakkeren door hen de kans te geven een prototype van hun idee te realiseren en hiermee België te vertegenwoordigen op de wereldexpo in Milaan in 2015. De wedstrijd illustreert het belang van kruisbestuiving tussen verschillende sectoren en toont aan dat economie geen grenzen kent.

Iedereen van 18 tot 35 jaar kan een origineel product of een originele dienst inzenden gebruik makende van minstens twee Belgische expertises, om zo de jonge Belgische ondernemerssector over de grenzen heen te promoten.

Ondernemen is niet enkel big business. Elke grote onderneming is ooit klein begonnen. Het gaat er net om te durven dromen en visualiseren en uiteindelijk al deze gedachten om te zetten in actie. Nieuwe ideeën en innovatie geven een dynamiek aan de samenleving die inspirerend en voortstuwend werkt.

Dus durf te denken en durf te ondernemen! Lees meer op de website http://www.be-creative.be/nl/welkom

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube