Netwerk Ondernemen geeft tien snelle groeiers een internationale boost

Antwerpen/ Mechelen,  9 december 2016
Netwerk Ondernemen - een netwerk van bedrijfsleiders die belangeloos een kwaliteitsvolle begeleiding geven aan startende groeibedrijven - geeft tien snelle groeiers een internationaal zetje met een speciaal daartoe ontwikkelde 'Boost-Me' programma, dat werd ontwikkeld in opdracht van Agentschap Innoveren & Ondernemen. De tien jonge beloftevolle bedrijven die werden geselecteerd voor begeleiding naar internationale groei zijn erg divers: van tech, over event-organisatie tot uitzendkantoor voor 50-plussers en gepensioneerden.

Meer info vind je in deze pdf-file.

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube