Provinciale steun aan innovatieve projecten in Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt initiatieven die mee bouwen aan de kenniseconomie in Vlaams-Brabant, innovatie bevorderen en extra tewerkstellingsplaatsen kunnen creëren. Projecten kunnen ingediend worden tot 15 oktober!

Stilstaan is achteruitgaan. Innovatie is absoluut nodig om de kennisregio Vlaams-Brabant verder te versterken en uit te bouwen. De provincie geeft innovatieve projecten in onze regio een eerste belangrijke financiële impuls en een doorgroeimogelijkheid naar grotere consortia. Jaarlijks ondersteunt de provincie initiatieven die mee bouwen aan de kenniseconomie in Vlaams-Brabant, innovatie bevorderen en extra tewerkstellingsplaatsen kunnen creëren.

Voorwaarden in een notedop.
Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is een structurele samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en overheden voor het innovatief project.
Uw project dient een innovatieve oplossing te bieden voor een Vlaams-Brabantse uitdaging. De oplossing moet dan ook voornamelijk en zeker in beginsel geboden worden door Vlaams-Brabantse partners in een Vlaams-Brabantse setting. De verspreiding van de resultaten en de communicatie moet zeker gericht zijn naar een Vlaams-Brabants (eventueel professioneel) publiek. Doorgroei naar een breder vervolgproject verder dan de regiogrenzen en zelfs internationaal is zeker mogelijk en wordt aangemoedigd.

Innovatieve projecten in de provinciale speerpuntclusters logistech, lifetech-food, lifetech-health, cleantech of createch hebben een streepje voor.

Voor meer info kan je terecht op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube