Retrofitting van industriële procesketens op het gebied van energie, materialen en water

Dit thema streeft zowel de vernieuwing als de verbetering van bestaande industriële procesketens na. Het thema speelt in op de innovatie die er toe leidt dat bestaande industriële productieassets de noodzakelijke vernieuwing om de concrete uitdagingen binnen de MIP context aan te kunnen. Finaal wordt er niets gewijzigd aan het afgeleverde product – er worden dus geen nieuwe producten gemaakt – maar het proces om het product te vervaardigen verloopt wel efficiënter op gebied van water-, energie- en/of materialengebruik.

Om de transversaliteit te borgen dient er minstens op twee van de drie domeinen te worden ingespeeld. Met industriële procesketens wordt de aaneenschakeling van ketenstappen bedoeld, zowel in de productie- als in de marktketen.

Matchmaking-event top-down programma: Op 13 maart organiseert MIP specifiek voor dit top-down programma een matchmaking event van 17:30u tot 18:30u tijdens de happening Nieuw Industrieel Ondernemen.
Interesse? Stuur een mail naar mip@i-cleantechvlaanderen.be.

Meer informatie

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube