Veel bedrijven innoveren nog op ad hoc basis zonder dat dit past in een duidelijke (innovatie)strategie. Hoe pak je dit concreet aan in je bedrijf?

Hoe een innovatiestrategie opstellen?

Strategie biedt ondernemers en managers inspiratie en houvast voor het succesvol uitbouwen van hun onderneming. Veel bedrijven benaderen innovatie echter nog zonder een gefundeerd plan. Nochtans is een geïntegreerde visie op toekomstige innovaties onontbeerlijk.

Tijdens de Inspiration@Dinner sessie "Waarom en hoe een innovatiestrategie opstellen?" werd dit onderwerp uitgebreid toegelicht door Prof. Johan Vanhaverbeke. Dit artikel is een korte samenvatting alsook een aanvulling van de sessie op basis van de eigen ervaringen van het Innovatiecentrum.

Als bedrijf maak je best de stap van innovatie op ad hoc basis naar innovaties die kaderen binnen een omlijnde (innovatie)strategie.

Maar wat moet nu allemaal aan bod komen in een innovatiestrategie? En hoe pak je dit concreet aan in je bedrijf?

Het opstellen van een (innovatie)strategie is moeilijk omdat we de neiging hebben alles te willen doen. Durf formuleren wat je NIET gaat doen, daar draait het om!

De innovatiestrategie is vanzelfsprekend ondergeschikt aan de algemene bedrijfsstrategie.

Bedrijfsstrategie
Een reeks van fundamentele keuzes en opties waarmee het management de toekomst van het bedrijf tracht veilig te stellen

Innovatiestrategie
Met een innovatiestrategie leg je als bedrijf vast waarin je in de toekomst nieuw en vernieuwend wil zijn, en op welke wijze je dat wil bereiken. De innovatiestrategie is ondergeschikt aan de algemene bedrijfsstrategie

De algemene bedrijfsstrategie wordt uitgewerkt door de bedrijfsleider en/of de eigenaars (aandeelhouders). Ze bevat volgende componenten:

Visie De visie reflecteert het ultieme doel  van de onderneming. Vanuit een realistisch oogpunt is een visie vaak onhaalbaar.  De visie geeft echter op een inspirerende manier mee waar de onderneming naartoe wil.
Missie De missie bevat de bestaansreden van uw bedrijf. Het geeft weer wie je klanten zijn, wat je toegevoegde waarde is en op welke (unieke) manier je de noden van de klant invult.
Waarden De waarden zijn het kader waarbinnen het bedrijf zijn visie, missie, strategie en doelstellingen uitvoert. Het is een soort van mentale leidraad hoe het bedrijf zich zowel intern als naar de buitenwereld gedraagt.
Strategie/doelstellingen  Een strategie is een bepaling van een keuze uit alternatieven op hoofdlijnen. Een gangbare horizon voor strategische beslissingen in het bedrijfsleven ligt tussen vijf en tien jaar.


Hoe stel je dan een innovatiestrategie op?

Het bepalen van je innovatiestrategie doe je stapsgewijs. Voor elke fase zijn er tools beschikbaar om je te ondersteunen dit uit te werken.
Dit stappenplan is uiteraard niet generiek, voor elk bedrijf is het mogelijk dat bepaalde tools meer geschikt zijn dan andere.

Stap 1: Kernteam

Stel een team samen met de kernpersonen uit je bedrijf.
Cruciale factor is de persoonlijke inbreng van het management. Maw de passie en het engagement moeten van hen afstralen op de rest van de organisatie.

Stap 2: Bepaal je strategisch innovatiedoel

De kernvraag die je moet beantwoorden is ‘Waar wil ik dat mijn bedrijf in bijvoorbeeld 5 jaar onderscheidend nieuw of vernieuwend in is?’.

Als input maak je gebruik van

 • de dynamiek van de markt en de marktsegmenten waarop het bedrijf actief wil zijn (omgevingsscan)
 • de te verwachten vooruitgang in het technologieaanbod (technologische evolutie)

Tip: zorg voor een vrijheid van denken, maw laat je in deze fase nog niet tegenhouden door beperkingen. Tracht grensverleggend te zijn.

Stap 3: Bepaal hoe je dit gaat realiseren, wat daarvoor nodig is en wanneer je dit zal doen

In deze fase vertaal je je strategisch doel in de praktische impact op je bedrijf. Op volgende drie vragen worden antwoorden geformuleerd:

 1. Hoe gaan we dit realiseren? Wat gaan we zelf doen, wat kunnen of moeten we uitbesteden aan kennisinstellingen of andere bedrijven, ….
 2. Wat hebben we nodig om het strategisch doel tot uitvoering te brengen? En dit op vlak van   infrastructuur, financiering, organisatie, personeel, opleiding,…
 3. Wanneer gaan we dit doel tot uitvoering brengen? We moeten tijdsprioriteiten vastleggen, een stappenplan opmaken,…

Stap 4: Terugkoppeling naar de algemene strategie

De output van stap 2 en 3 wordt best opnieuw gekoppeld aan de algemene strategie. Past die binnen de algemene strategie, of is er een bijschaving nodig van de algemene of de innovatiestrategie?

Deze interactie tussen innovatiestrategie en algemene strategie is belangrijk. De innovatiestrategie wordt mee opgesteld door de kernpersonen binnen het bedrijf, terwijl de algemene strategie bepaald wordt door de bedrijfsleiding.
De kernpersonen hebben vaak een goed zicht, en anders of aanvullend op dat van de bedrijfsleiding, op de technologische opportuniteiten die er zijn en op de implicatie van de innovatiestrategie op de werking van het bedrijf. Daar waar er een grote impact is op (afdelingen of werking van) het bedrijf kan het cruciaal zijn om de algemene strategie bij te sturen. 

SOS Innovatiestrategie

Wil je de innovatiestrategie niet op je eentje uitwerken? Heb je nood aan een begeleiding van dit traject en aan een kritisch oog? Het Innovatiecentrum helpt je hier graag mee…

Op maat van je bedrijf organiseren we een aantal workshops waarin we onder andere het strategisch kader van je onderneming doorlichten. We werken toekomstige innovatiepistes uit. De aangereikte tools helpen je uiteindelijk bij het opstellen van een innovatiestrategie.

Bruikbare tools: product/markt matrix, strategie-matrix, klantenbevraging, waardeketen, financiële analyse, SWOT, business model canvas, customer journey map, persona’s,…

Auteur: Katelijne Strubbe

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube