Vlaanderen lanceert kmo-groeisubsidie

Om kmo's die een groei ambiëren te helpen, lanceert Vlaanderen de kmo-groeisubsidie. Die speelt laagdrempelig in op dé kantelmomenten van KMO's bij een transformatie-, innovatie-, of internationaliseringsproces.

De Vlaamse economie draait voor een groot deel op kmo’s. Om hen in elke fase van hun ontwikkeling bij te staan, ontwikkelde Vlaanderen een reeks instrumenten die inspelen op de verschillende noden en levensfases van de bedrijven. Met de vereenvoudiging van de kmo-portefeuille werd eerder al een eerste belangrijke stap gezet om het aanbod eenvoudig, laagdrempelig, maar toch voldoende flexibel te maken. De kmo-groeisubsidie bundelt én vereenvoudigt vier verschillende instrumenten uit economie en innovatie.

Waar de kmo-portefeuille zich richt op de brede laag kmo’s die advies voor kwaliteitsverbetering van hun bedrijf zoeken, richt de kmo-groeisubsidie zich op bedrijven die een volgende stap in hun ontwikkeling willen zetten. Dat kan bijvoorbeeld een transformatie zijn van een bestaand business model, de uitrol van een innovatief product of een stap naar het buitenland. Bedrijven kunnen dat doen door zelf een medewerker aan te werven, extern advies in te kopen of door een combinatie van de twee. Beide steunen we voor maximaal de helft van het bedrag, met een plafond van 25.000 euro voor elk.

Met dit nieuwe steuninstrument worden groeitrajecten ondersteund voor ondernemers die expliciet ambitie tonen en wiens onderneming door dit traject op een kantelmoment komt door transformatie, innovatie-, en internationaliseringsprocessen. Om in aanmerking te komen voor de kmo-groeisubsidie moeten ondernemingen concrete en ambitieus gedefinieerde groeidoelstellingen hebben. Daarnaast moet de onderneming een duidelijke, onderbouwde aanpak hebben over hoe ze het groeitraject zal realiseren. 

Aanvragen kunnen online ingediend worden bij het digitale loket van het Agentschap Innoveren & Ondernemen via een handig standaardformulier. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de dossierbehandelaars van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en wordt de kmo uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van hun voorstel op een locatie van het agentschap in hun provincie.

Extern advies

Aanwerving
strategische
medewerker

Subsidiepercentage 50% 50%
Maximum bedrag 25.000 € 25.000 € (1 jaar)

Auteur: Agentschap Innoveren & Ondernemen

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube