Wie jongeren begrijpt, kan in de toekomst kijken!

Tom Palmaerts, trendwachter van het jaar 2013, lichte een tip van de sluier van wat ons te wachten staat in de periode 2014 - 2017. Hij doet dit door in te zoomen op jongeren. Deze generatie is de toekomst. Wie hen begrijpt, begrijpt beter de toekomst en kan hier al op (beginnen) anticiperen.

Tom Palmaerts richt zich op de jongeren die behoren tot de zogenaamde I-generatie. Dit zijn jongeren jonger dan 15 jaar.
Er zijn al duidelijke verschillen tussen deze generatie en de Y-generatie (geboren na 1979).
Als synoniem voor de I-generatie, wordt ook wel gesproken van de HD generatie. HD staat niet voor High Definition, maar voor Head Down. Deze generatie kijkt niet op, maar zit continu op hun smart phone, tablet,…  

  

Bron: Presentatie Tom Palmaerts (Trendwolves) – 04/12/2013 - Kortrijk

Enkele kenmerken van de I-generatie

 • Video communicatie: video vervangt tekst en foto’s als communicatiemiddel
 • Geen respect meer voor ouderen: stellen anciënniteit in vraag
  • Verloning moet in functie zijn van wat je impact op het bedrijf is
 • Geloven niet in het mentorprincipe, maar gaan voor self monitoring waarbij overleven primeert:
  • Geen problemen oplossen maar nieuwe wereld creëren waarbij ze alles in vraag stellen en zelf op zoek gaan naar antwoorden
  • Bv. Harry Pooter (mentor) versus Hunger games (survival)
  • Bv. School: stellen antwoorden leerkracht in vraag en gaan zelf op zoek in wikipedia
 • Zelf gaan ze op zoek naar hun eigen talenten, en proberen via self-education en self-monitoring zo goed mogelijk te worden.
 • Volledige focus op privé en vriendschappen
 • Toekomstbeeld is negatief, maar voor zichzelf is alles positief
  • Impact: op 21 jaar start men al met pensioensparen omwille van negatief toekomstbeeld
 • Scoopen: tijd nemen om te singletasken

De trends voor 2018

De volgende trends zijn nu reeds voelbaar bij de I-generatie en zullen zich de komende 5 jaar nog verder ontwikkelen.

1.    Ruwheid
In vele opzichten lijkt de beschaving gefaald te hebben. Als reactie grijpen jongeren naar het totaal tegenovergestelde: het ruwe, barbaarse, primitieve met één duidelijk doel: overleven.

 • Respect voor zij die ‘botsen’ en toch overeind blijven (survival)
  • Jongeren verspreiden foto’s van zichzelf waarop ze blauwe plekken hebben, geblesseerd zijn. Het feit dat ze door blijven gaan ondanks de kwetsuren dwingt respect af bij leeftijdsgenoten.
  • zelfpijniging en scarification zijn cool
 • Uit zich in mode, interieur, design
  • Bv. gebruik van ruwe materialen (hout is de trend op batibouw 2014)
  • Beelden en toegepaste kunst oogt trashy en cheap
  • Ruwe kleuren primeren
 • Vrouwen laten hun van hun ruigste kant zien. Because only the fittest will survive.


2.    Suspicious minds
Een groeiende groep jongeren staat wantrouwig tegenover de maatschappij waarin ze leven. Ze proberen hun digitale sporen te beperken.

 • Foto’s op sociale media waarbij gezicht bedekt wordt (‘blurren’, maskers)
 • Creatie van cold spots (zones waar geen wifi meer is)
 • Zoeken kleinschaligheid en rust op


3.    Young makers
Alles wat je zelf kan, maakt je onafhankelijk van anderen en van het systeem. Creativiteit en innovatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door het internet. Maar jongeren blijven niet alleen achter hun scherm zitten. Voor deze generatie is alles maakbaar.

 • Respect voor ambachten
 • 3-D printing
 • Kleine ondernemers


4.    Sense & sensitivity
We leven aan een hoog tempo in een veeleisend klimaat. Positieve en negatieve informatie stroomt constant vanuit alle richtingen op ons af. Jongeren hunkeren naar de real world, willen terug ruiken, horen, voelen en proeven. En daar willen ze zelfs tijd voor maken. Ze zijn geboeid door zingeving en spiritualiteit, en op zoek naar manieren om dit in hun dagelijks leven te implementeren.

 • Alles senses worden belangrijk: voelen en geur
 • Omarming van lelijkheid
 • Body revolution: kleding op maat op basis van lichaamsscan
 • Elkaar voelen van op afstand
 • Recyclage


5.    Dreamotion
Slow dreaming in a fast moving world. Voor een generatie die constant aangemoedigd wordt om te doen, te leren, te creëren en te delen, wordt mentale rust steeds belangrijker. Dagdromen, verdwalen in je eigen gedachten en zelfs nietsdoen worden beschouwd als betekenisvolle activiteiten, nodig om te overleven in een veeleisende maatschappij.

 • Nood aan momenten van tijdelijke verveling
 • Stilte
 • Silent room
 • Slow motion


Tips om verder te werken met trends

Het is uiteraard niet de bedoeling dat dit trendoverzicht enkel ‘nice to know’ is. Als bedrijf volgt u best actief trends op, zodat u in de toekomst niet plots voor verassingen komt te staan en uw markt verliest. Daarom moet u zich zo organiseren dat u continu trends opvolgt en verwerkt. En niet enkel op ad  hoc basis, als zich een probleem voordoet.
Enkele tips vanuit het Innovatiecentrum om dit aan te pakken:

 • Stel iemand in uw bedrijf verantwoordelijk voor het opvolgen en verwerken van trends
 • Zorg dat deze trends verspreid worden in het bedrijf
 • Organiseer op regelmatige basis een trendmeeting om trends te vertalen in ideeën voor innovaties. Hier bestaan verschillende tools voor.
 • Stel selectiecriteria op in functie van uw innovatiestrategie en haalbare timing voor uitwerken van ideeën in innovaties.
 • Stel voor de geselecteerde ideeën projectfiches op. Wat moet hier aan bod komen:
  • Projectverantwoordelijke?
  • Voordelen voor bedrijf? Klant?
  • Belemmeringen en valkuilen?
  • Impact op bedrijf?
  • Hoe kan je de ideeën uitvoeren? Zelf? Externe partners nodig?
  • Timing van uitvoering? Actieplan opstellen

Het Innovatiecentrum kan u in dit proces begeleiden door enerzijds tools aan te reiken en door anderzijds uw bedrijf hier naar toe te oriënteren.

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube