Agro en voeding | TETRA-projecten 2018 |


FROSTinno: Innovatieve en energie-efficiënte vorstbestrijding in de fruitteelt

In dit project willen we nagaan hoe vorstbestrijding in de fruitteelt kan worden verbeterd, rekening houdend met kosten- en energie-efficiëntie, milieu-impact en toepasbaarheid. Hiervoor zal enerzijds gekeken worden naar een optimalisatie van de bestaande systemen. Daarnaast zal worden gekeken of en hoe alternatieve technieken een nieuwe toepassing kunnen vinden in deze sector. Hierbij wordt zowel gedacht aan alternatieve opwekkingssystemen (hernieuwbare energie, restwarmte, warmtekrachtkoppelingen (WKK),…) als naar afgiftesystemen (IR verwarming, buizensystemen, …). Tot slot zullen, op basis van een vergelijking van de verschillende vorstbestrijdingssystemen, adviezen opgesteld worden over welke, hoe en onder welke omstandigheden bepaalde maatregelen het best genomen worden.

Download pdf


Machine Learning in the Cloud

De Machine Learning toolboxes, aangeboden door de grote Cloud Providers beloven dat developers met beperkte data science kennis in staat zijn om een webservice te bouwen die gebruikt maakt van Machine Learning. Die software wordt gebouwd met een browser gebaseerde tool die een drag-en-drop interface aanbiedt. Tientallen voorbeelden en kant en klare bibliotheken vereenvoudigen de job van de developer tot het kiezen van de juiste building blocks in een workflow.
Het leidt geen twijfel dat deze toolboxen een groot deel van het moeizame proces om inzichten en voorspellingen uit de data te puren sterk kunnen vereenvoudigen en automatiseren.
Dit project wil de investering (time to market, operationele kosten) om een slimme applicatie te bouwen verkleinen én duidelijk maken welke kennissprong een bedrijf moet maken om zelfstandig aan de slag te kunnen met ML toolboxen.

Download pdf


Voeding en beweging bij de oudere patiënt

In dit project willen we de nodige kennis doorgeven en gaan faciliteren zodat voedingsbedrijven en ziekenhuizen elkaar beter vinden en verrijkte voedingsmiddelen op een correcte manier kunnen bereiden en inzetten. Implementatie van deze producten moet ook passen in een uitgewerkt voedingsbeleid in een instelling. Nieuwe producten ingang doen vinden betekent vaak ook andere bereidingswijze, aanpassing van bestaande koude of warme lijnen, andere manieren van de logistiek.
Daarnaast willen we in dit project ook focussen op beweging. Een aangepaste voeding voor de senior zal pas impact hebben als dit gecombineerd wordt met voldoende en juiste beweging.

Download pdf


Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube