Bouw | TETRA-projecten 2018 |


AR 4 SMART OM bouwprojecten

Hoe kunnen we Augmented Reality gebruiken in de Maintain & Operate fase van een gebouwd object tussen de verschillende partijen om snel, gericht en adequaat te reageren om de gebruikers een maximale gebruikerstevredenheid te garanderen?
De laatste jaren is de Vlaamse bouwsector in transformatie: bouwbedrijven en -organisaties innoveren en trekken daarbij volop de kaart van de digitalisering. Digitale tools worden almaar belangrijker om een bouwproject technisch-economisch efficiënt vorm te geven, te organiseren en te managen, van ontwerp over uitvoering tot oplevering en gebruik.

Download pdf - Bekijk een kort filmpje op YouTube


Duurzame Koelsystemen

In de toekomst zullen duurzame manieren van koeling sterk aan belang toenemen. Er zijn echter nog heel wat vragen naar de prestaties van deze systemen in de praktijk en voor velen ontbreekt het nog aan ervaring om tot het plaatsen van deze installaties over te gaan. Hoe kunnen deze correct geselecteerd en gedimensioneerd worden, waarop moet je letten bij de keuze en installatie van deze systemen, welke toestellen zijn er op de markt, … Daar willen met dit onderzoeksproject een antwoord op geven.
Systemen die we willen bekijken zijn onder andere: passieve koeling met grondboringen, buitenlucht, SWW, productie met koeling op ventilatielucht, absorptiekoeling (bijvoorbeeld i.c.m. zonneboiler, warmtenet, …), koelbalken, oppervlaktekoeling (vloer, muur, plafond) en ventilo-convectoren.

Download pdf


Human Centric Lighting - Mogelijkheden benutten of passief afwachten

Human Centric Lighting omvat tal van aspecten en zoekt naar een balans tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. Daarbij worden zowel zichtbare effecten in rekening gebracht als niet-beeldvormende aspecten zoals de impact op ons slaappatroon, onze productiviteit, ons gemoed, enzovoort. Niet alleen moeten al die dingen grondig onderzocht worden, ze moeten ook steeds ten opzichte van elkaar afgewogen worden, en dat in functie van de specifieke vereisten van de omgeving. Je kan Human Centric Lighting dus niet zomaar tot een eenvoudige formule reduceren. Ook wordt de term Human Centric Lighting te pas en te onpas gebruikt, zonder dat men zich echt bewust is van wat het inhoudt. Het is ook enorm complex. Er zijn zoveel verschillende aspecten die op elkaar afgestemd moeten worden dat een kwalitatieve implementatie enorm veel kennis en voorbereiding vraagt.

Download pdf


KOELBEN: Energie-efficiënte strategieën voor een goed zomercomfort in residentiële BEN-gebouwen

Deze TETRA-aanvraag wil ontwerpers (architecten, advies- en studiebureaus) ondersteunen bij het realiseren van BEN-gebouwen met een goed zomercomfort.
Om dit te bereiken wordt een adviserende tool ontwikkeld die inzicht biedt in de prestaties en de impact van bouwkundige, conceptuele en/of installatietechnische maatregelen om oververhitting te voorkomen. De focus ligt op residentiële gebouwen, eengezinswoningen en appartementen, zowel nieuwbouw als renovatie.

Download pdf


Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube